Datapoint Haitian Creole/Interrogative pronouns

In addition to the compound interrogatives, Haitian Creole also has simple expressions: kilès (who), kouman (how), konbyen (how much).

Values

Four compound expressions

Example 49-44:
Ou te wè ki moun, ki lè, ki kote, pou ki sa?
Ou
2sg
te
ant
see
ki
which
moun,
person
ki
which
lè,
time
ki
which
kote,
place
pou
for
ki
what
sa?
what
You saw whom, when, where and why?
French: Tu avais vu qui, quand, où, et pour quoi?

Source: Dejean 1982: 54

Example 49-45:
Jak mache ki jan?
Jak
Jacques
mache
walk
ki
which
jan?
manner
How does Jacques walk?
French: Jacques marche comment?

Source: Dejean 1982: 53

Example 49-46:
Jak mache kouman?
Jak
Jacques
mache
walk
kouman?
how
How does Jacques walk?
French: Jacques marche comment?

Source: Dejean 1982: 53

Example 49-47:
Ki bò w ale?
Ki
which
place
w
2sg
ale?
go
Where did you go?
French: Où est-ce que tu es allé?

Source: Fattier 1998: vol. 6, p. 48

Example 49-48:
Ki sa ou genyen? Sa l genyen?
Ki
what
sa
what
ou
2sg
genyen?
have
Sa
that
l
3sg
genyen?
have
What do you have? What does he have?
French: Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il a?

Source: Fattier 1998: vol. 6, p. 56

Confidence:
Very certain