Example 49-44

Ou te wè ki moun, ki lè, ki kote, pou ki sa?
Ou
2sg
te
ant
see
ki
which
moun,
person
ki
which
lè,
time
ki
which
kote,
place
pou
for
ki
what
sa?
what
You saw whom, when, where and why?
French: Tu avais vu qui, quand, où, et pour quoi?
Type:
constructed by linguist
Source:
Dejean 1982: 54