Datapoint Haitian Creole/Indefinite pronouns

When the indefinite is a subject, an existential constructions is used, but not in transitive constructions.

Values

Generic-noun-based indefinites

Example 49-51:
Gen yon moun ki pran plim mwen.
Gen
have
yon
indf
moun
person
ki
rel
pran
take
plim
pen
mwen.
1sg
Someone took my pen.
French: Il y a quelqu'un qui a pris mon stylo.

Source: Valdman et al. 1996: 329

Example 49-52:
Gen yon bagay ki pike m.
Gen
have
yon
indf
bagay
thing
ki
rel
pike
sting
m.
1sg
Something stung me.
French: Il y a quelque chose (un truc) qui m'a piqué.

Source: Valdman et al. 1996: 329

Example 49-53:
M'ta bwè yon bagay.
M'ta
1sg.cond
bwè
drink
yon
indf
bagay.
something
I'd like to drink something.
French: Je boirais bien quelque chose.

Source: Valdman et al. 1996: 329

Example 49-54:
M'wè yon moun nan lakou ou la yè swa.
M'wè
1sg.see
yon
indf
moun
person
nan
in
lakou
yard
ou
2sg
la
def
yesterday
swa.
evening
I saw someone in your yard last night.
French: J'ai vu quelqu'un dans ta cour hier soir.

Source: Valdman et al. 1996: 329

Example 49-365:
M ta bwè yon bagay.
M
1sg
ta
cond
bwè
drink
yon
indf
bagay.
thing
I'd like to drink something.
Example 49-366:
M wè yon moun nan lakou ou la yè swa.
I saw someone in your yard last night.
Confidence:
Unspecified