Example 49-52

Gen yon bagay ki pike m.
Gen
have
yon
indf
bagay
thing
ki
rel
pike
sting
m.
1sg
Something stung me.
French: Il y a quelque chose (un truc) qui m'a piqué.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Valdman et al. 1996: 329