Example 49-51

Gen yon moun ki pran plim mwen.
Gen
have
yon
indf
moun
person
ki
rel
pran
take
plim
pen
mwen.
1sg
Someone took my pen.
French: Il y a quelqu'un qui a pris mon stylo.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Valdman et al. 1996: 329