Datapoint Afrikaans/Negation and tense, aspect, and mood marking

Values

Same TAM marking in negated clauses

Example 29-97:
Hy kon nie aan die werk gewees het nie.
Hy
3sg.m.nom
kon
could
nie
neg
aan
on
die
the
werk
work
ge-wees
ptcp-be
het
pst
nie.
neg
He couldn't have been working.
Example 29-98:
Hy kon aan die werk gewees het.
Hy
3sg.m.nom
kon
could
aan
on
die
def.art
werk
work
ge-wees
ptcp-be
het.
have
He could have been working.
Confidence:
Very certain