Example 29-97

Hy kon nie aan die werk gewees het nie.
Hy
3sg.m.nom
kon
could
nie
neg
aan
on
die
the
werk
work
ge-wees
ptcp-be
het
pst
nie.
neg
He couldn't have been working.
Type:
naturalistic written
Source:
Own knowledge