Example 29-98

Hy kon aan die werk gewees het.
Hy
3sg.m.nom
kon
could
aan
on
die
def.art
werk
work
ge-wees
ptcp-be
het.
have
He could have been working.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge