Datapoint Haitian Creole/Comitatives and instrumentals

Values

Overlap

Example 49-214:
M pral ansanm avèk ou.
M
1sg
pral
fut.go
ansanm
together
avèk
com
ou.
2sg
I will leave with you.
French: Je pars avec toi.

Source: Fattier 1998: vol. 2, 893

Example 49-215:
W ap fè yon wout avè m aswè a.
W
2sg
ap
inacc
make
yon
a
wout
tour
avè
com
m
1sg
aswè
evening
a.
def
Tonight you will accompany me a bit.
French: Ce soir, tu vas faire un bout de chemin avec moi.

Source: Fattier 1998: vol. 2, p. 893

Example 49-217:
Ak ki moun ou pral nan fèt la?
Ak
com
ki
which
moun
person
ou
2sg
pral
fut.go
nan
in
fèt
party
la?
def
With whom are you going to the party?
French: Avec qui tu vas à la fête?

Source: Valdman et al. (eds.) 2007: 55

Confidence:
Very certain