Example 49-217

Ak ki moun ou pral nan fèt la?
Ak
com
ki
which
moun
person
ou
2sg
pral
fut.go
nan
in
fèt
party
la?
def
With whom are you going to the party?
French: Avec qui tu vas à la fête?
Type:
naturalistic spoken
Source:
Valdman et al. (eds.) 2007: 55