Datapoint Haitian Creole/Negative morpheme types

Values

Negative particle

Example 49-306:
Chat madanm nan pa kouri.
Chat
cat
madanm
lady
nan
def
pa
neg
kouri.
run
The lady's cat didn't run.
French: Le chat de la dame n'a pas couru.

Source: Dejean 1982: 9

Example 49-307:
Non, ou pa kap manje krèm kounye a.
Non,
no
ou
2sg
pa
neg
kap
can
manje
eat
krèm
ice.cream
kounye
now
a.
def
No, you cannot eat ice cream now.
French: Non, tu ne peux pas manger de la glace maintenant.

Source: Dejean 1982: 33

Confidence:
Very certain