Example 49-306

Chat madanm nan pa kouri.
Chat
cat
madanm
lady
nan
def
pa
neg
kouri.
run
The lady's cat didn't run.
French: Le chat de la dame n'a pas couru.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Dejean 1982: 9