Example 49-307

Non, ou pa kap manje krèm kounye a.
Non,
no
ou
2sg
pa
neg
kap
can
manje
eat
krèm
ice.cream
kounye
now
a.
def
No, you cannot eat ice cream now.
French: Non, tu ne peux pas manger de la glace maintenant.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Dejean 1982: 33