Datapoint Santome/Nominal and verbal conjunction

Values

Differentiation

Example 35-158:
Ê tava ka lonka n koda.
Ê
3sg
tava
pst
ka
ipfv
lonka
snore
n
1sg
koda.
wake.up
He was snoring and I woke up.

Source: Ferraz 1979: 79

Example 35-159:
Ê panh’e ê bila bi ku ê.
Ê
3sg
panh’=e
pick.up=3sg
ê
3sg
bila
turn
bi
come
ku
with
ê.
3sg
He picked it up and brought it back.

Source: Ferraz 1979: 79

Example 35-160:
Bô ka xê y ami ten ka ligi bô ba ku ê.
2sg
ka
ipfv
leave
y
and
ami
1sg
ten
also
ka
ipfv
ligi
lift.up
2sg
ba
go
ku
with
ê.
3sg
You leave and I also take you with me.
Example 35-161:
Êlê ku mina kaza.
Êlê
3sg
ku
and
mina
girl
kaza.
marry
He and the girl married.
Confidence:
Very certain