Value Ordinary anaphoric pronoun

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Reflexive constructions
References
Fattier 1998: 860

Examples

 1. Yo maske yo dèyè on pyebwa pou yo kapab suiv sa w ap fè.
  Yo
  3pl
  maske
  hide
  yo
  3pl
  dèyè
  behind
  on
  def
  pyebwa
  tree
  pou
  for
  yo
  3pl
  kapab
  can
  suiv
  follow
  sa
  dem
  w
  2sg
  ap
  inacc
  fè.
  do
  They hid behind a tree to be able to see what you are doing.
  French: Ils/Elles se sont caché(e)s derrière un arbre pour pouvoir regarder ce que tu fais.

  See Fattier 1998: vol. 6, p. 73

 2. Li pann ni.
  Li
  3sg
  pann
  hang
  ni.
  3sg
  He hung himself.
  French: Il/Elle s'est pendu(e).

  See Fattier 1998: 860

 3. Yo maske yo dèyè on pyebwa.
  Yo
  3pl
  maske
  hide
  yo
  3pl
  dèyè
  behind
  on
  indf
  pyebwa.
  tree
  They have hidden behind a tree.
  French: Ils/Elles se sont caché(e)s derrière un arbre.

  See Fattier 1998: vol. 6, p. 73