Example 9-187

Yu no waak da ridj de.
Yu
2sg
no
neg
waak
walk
da
that
ridj
ridge
de.
there
You don't walk along that ridge.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Escure 1983: 36