Example 50-67

Liv an mwen pli gwo ki ta'y.
Liv
book
an
of
mwen
1sg
pli
more
gwo
big
ki
than
ta'y.
prep.3sg
My book is bigger than his/hers.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own fieldwork