Example 49-198

Tèt ou fè w mal, se Saridon pou bwè!
Tèt
head
ou
2sg
make
w
2sg
mal,
bad
se
SE
Saridon
Saridon
pou
for
bwè!
drink
You have a headache; it's Saridon that you should take!
French: Tu as mal à la tête, c'est du Saridon que tu dois prendre!
Type:
naturalistic spoken
Source:
Fattier 1998: 150