Example 49-197

Tèt mwen ap fè m mal.
Tèt
head
mwen
3sg.poss
ap
inacc
make
m
3sg
mal.
bad
I have a headache.
French: J'ai mal à la tête.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Fattier 1998: 150