Example 41-7

maal poɖiyaas juuntu boom poɖiyaas jafoy see taam, maal poɖiyaas falaa mee nɔɔmi
maal
bad
poɖiyaas
child
juuntu
with
boom
good
poɖiyaas
child
jaa-foy
pst-go
see
cond
taam
conc
maal
bad
poɖiyaas
child
falaa
quot
mee
foc
nɔɔmi
name
If good children go with bad children, even though [they may be good children], they only get a bad name [i.e. their name is "bad children"].
Type:
naturalistic spoken
Source:
Smith 1974-5: 5281