Example 39-65

Kriãs dig: "es kumid ɛ bunit" may nɔs dig: "es kumid ɛ muyt gustoz".
Kriãs
child
dig:
say.npst
"es
dem
kumid
food
ɛ
cop.npst
bunit"
beautiful/good
may
but
nɔs
1pl
dig:
say.npst
"es
dem
kumid
food
ɛ
cop.npst
muyt
very
gustoz".
tasty
Children say: "es kumid ɛ bunit", but we say: "es kumid ɛ muyt gustoz".
Type:
naturalistic spoken
Source:
Cardoso 2009: 229-30