Example 37-149

Kêdê mêzê ê ka xikêvê kata ũa da mi.
Kêdê
every
mêzê
month
ê
3sg
ka
hab
xikêvê
write
kata
letter
ũa
one
da
give
mi.
me
Every month, he writes me a letter. OR: Every month, he writes a letter for me (e.g. because I cannot write).
Type:
elicited from speaker
Source:
Maurer 2009: 111