Example 32-73

Tati ta skrevê un kárta.
Tati
Tati
ta
prs.prog
skrevê
write
un
det
kárta.
letter
Tati is writing a letter.
Portuguese: A Tati está a escrever uma carta.
Comment:
Here, the marker ta indicates progressive.
Type:
elicited from speaker
Source:
Swolkien de Sousa 2012