Example 27-95

weni am no bi da
weni
when
am
3sg
no
neg
bi
be
da
there
when he is not there
Type:
naturalistic spoken
Source:
Josselin de Jong 1926: 56