Datapoint Pidgin Hawaiian/Comitatives and instrumentals

Values

Identity

Example 71-121:
Kipau hana eha wau, me ka pu hana eha iaia wau.
Kipau
Kipau
hana
make
eha
hurt
wau,
1sg
me
ins
ka
def
pu
gun
hana
make
eha
hurt
iaia
3sg
wau.
1sg
Kipau injured me, with his gun he injured me.
Example 71-123:
Wau ike kela Moaka hele mai me ka pahi.
Wau
1sg
ike
see
kela
det
Moaka
Moaka
hele
go
mai
dir
me
com
ka
def
pahi.
knife
I saw Moaka coming with his knife.
Confidence:
Very certain