Datapoint Pidgin Hindustani/Negative morpheme types

Values

Negative particle

Example 70-42:
Ham-log nai kao pio tin roj kalas.
Ham-log
1-pl
nai
neg
kao
eat
pio
drink
tin
three
roj
day
kalas.
finish
We didn't eat or drink for three days.
Example 70-73:
Ham nai jano u-loŋ skul paro ki nai.
Ham
1sg
nai
neg
jano
know
u-loŋ
3-pl
skul
school
paro
study
ki
or
nai.
neg
I didn't know if they'd been to school or not.
Example 70-76:
Fea nai deo.
Fea
fare
nai
neg
deo.
give
Don't give the (bus)fare.
Confidence:
Certain