Datapoint Juba Arabic/Going to named places

Values

Preposition Frequency: 50.0%

Example 64-106:
ána gum tála min júba ána rówa fi kóɲo-kóɲo min kóɲo-kóɲo henák ána gum árkab árabiya
ána
1sg
gum
get.up
tála
go.out
min
from
júba
Juba
ána
1sg
rówa
go
fi
in
kóɲo-kóɲo
Konyo-konyo
min
from
kóɲo-kóɲo
Konyo-konyo
henák
there
ána
1sg
gum
get.up
árkab
get.into
árabiya
car
I went out from Juba and I went to Konyo-konyo, from there I got into a car.

Source: Manfredi 2005: 183

Confidence:
Very certain

No adpositional/case marking Frequency: 50.0%

Example 64-170:
yom ána ja fi máser ána rówa iskendería
yom
day
ána
1sg
ja
come
fi
in
máser
Egypt
ána
1sg
rówa
go
iskendería
Alexandria
When I arrived in Egypt, I went to Alexandria.
Confidence:
Very certain