Datapoint Zamboanga Chabacano/Aspect markers and inchoative meaning

Values

No inchoative meaning with aspect markers

Example 46-102:
Ta-kansá ya yo.
Ta-kansá
ipfv-tire
ya
already
yo.
I
I am already getting tired.
Example 46-103:
Ta-madurá ya el mangga.
Ta-madurá
ipfv-ripen
ya
already
el
the
mangga.
mango
The mango is ripening.
Example 46-104:
Ta-madurá ya el papáya.
Ta-madurá
ipfv-ripe
ya
compl
el
the
papáya.
papaya
The papaya is already ripe.
Confidence:
Certain