Datapoint Afrikaans/Motion-to and motion-from

Values

Differentiation

Example 29-157:
Marie het na die winkel toe gegaan. vs. Marie kom van die winkel (af) terug.
Marie
Mary
het
has
na
to
die
def.art
winkel
shop
toe
to
ge-gaan.
ptcp-gone
vs.
vs.
Marie
Mary
kom
comes
van
from
die
def.art
winkel
shop
(af)
(off)
terug.
back
Mary went to the shop. vs. Mary is coming back from the shop.
Example 29-158:
Marie het winkel toe gegaan.
Marie
Mary
het
pst
winkel
shop
toe
to
ge-gaan.
ptcp-gone
Mary went to the shop.
Confidence:
Very certain