Datapoint Afrikaans/Uses of the progressive marker

Values

Only progressive function

Example 29-91:
Ek is aan die werk. / Ek is besig om te werk.
Ek
1sg.nom
is
am
aan
on
die
the
werk.
work
/
 
Ek
1sg.nom
is
am
besig
busy
om
inf.conj
te
to
werk.
work
I am working.
Confidence:
Very certain