Example 29-91

Ek is aan die werk. / Ek is besig om te werk.
Ek
1sg.nom
is
am
aan
on
die
the
werk.
work
/
 
Ek
1sg.nom
is
am
besig
busy
om
inf.conj
te
to
werk.
work
I am working.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge