Datapoint Afrikaans/Marking of pronominal possessors

Values

Preceding word Frequency: 77.8%

Example 29-63:
my boeke, julle huise
my
1sg.poss
boek-e,
book-s
julle
2pl
huis-e
house-s
my books, your houses
Confidence:
Very certain

Adpositional phrase preceding the possessum Frequency: 11.1%

Example 29-65:
ons se boeke, julle se boeke, hulle se boeke
ons
us
se
poss
boek-e,
book-pl
julle
you.pl
se
poss
boek-e,
book-pl
hulle
they
se
poss
boek-e
book-pl
our books, your (PL) books, their books

Source: Ponelis 1993: 230

Confidence:
Very certain

Adpositional phrase following the possessum Frequency: 11.1%

Example 29-64:
daardie sustertjie van my, 'n boek van haar wat jy sal geniet
daardie
dist.dem
suster-tjie
sister-dim
van
of
my,
1sg.poss
'n
a
boek
book
van
of
haar
3sg.poss
wat
what
jy
you
sal
shall
geniet
enjoy
that little sister of mine, a book of hers that you will enjoy
Confidence:
Very certain