Example 29-64

daardie sustertjie van my, 'n boek van haar wat jy sal geniet
daardie
dist.dem
suster-tjie
sister-dim
van
of
my,
1sg.poss
'n
a
boek
book
van
of
haar
3sg.poss
wat
what
jy
you
sal
shall
geniet
enjoy
that little sister of mine, a book of hers that you will enjoy
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge