Datapoint Afrikaans/Indefinite articles

Values

Indefinite article distinct from numeral ‘one’

Example 29-46:
Ek het 'n kat gesien. vs. Ek het een kat gesien (maar nie meer nie).
Ek
1sg
het
pst
'n
a
kat
cat
ge-sien.
ptcp-seen
vs.
vs.
Ek
I
het
pst
een
one
kat
cat
ge-sien
ptcp-seen
(maar
(but
nie
neg
meer
more
nie).
neg)
I saw a cat. vs. I saw one cat (but not more).
Confidence:
Very certain