Datapoint Afrikaans/Polar questions

Values

Interrogative word order

Example 29-203:
Het jy dit gesien?
Het
pst
jy
2sg.nom
dit
3sg.n
ge-sien?
ptcp-seen
Did you see it?
Example 29-204:
Ken jy (vir) hom?
Ken
know
jy
2sg.nom
(vir)
(for)
hom?
3sg.m.obl
Do you know him?
Confidence:
Very certain