Value Mixed aspectual-temporal system

Language:
Jamaican
Parameter:
Tense-aspect systems

Examples

 1. Di piipl-dem wehn de kos di govament.
  Di
  det
  piipl-dem
  people-pl
  wehn
  ant
  de
  prog
  kos
  curse
  di
  det
  govament.
  government
  The people were cursing the government.
 2. Di piipl-dem de kos di govament.
  Di
  det
  piipl-dem
  people-pl
  de
  prog
  kos
  curse
  di
  det
  govament.
  government
  The people are cursing the government.