Value Negative auxiliary verb

Language:
Gurindji Kriol
Parameter:
Negative morpheme types
References
Meakins 2007: 415 ; Meakins 2012

Examples

 1. Yu putim nyawa kuya so yu kaan nurt laiyangku nganta.
  Yu
  2sg
  put-im
  put-tr
  nyawa
  this
  kuya
  thus
  so
  so
  yu
  2sg
  kaan
  neg
  nurt
  press
  laiya-ngku
  liar-erg
  nganta.
  doubt
  You put this one like that so you won't tread on it, you little liar.

  See Meakins 2007: 415

 2. An dij karungku i neba luk dat kaya kominap.
  An
  and
  dij
  this
  karu-ngku
  child-erg
  i
  3sg.sbj
  neba
  neg
  luk
  look
  dat
  the
  kaya
  monster
  kom-in-ap.
  come-cont-up
  And this kid didn't see the monster coming towards them.

  See Meakins 2007: 415