Value Relative particle and gap

Language:
Guadeloupean Creole
Parameter:
Subject relative clauses
References
Ludwig 1996: 296-336; Ludwig 1996

Examples

 1. Mwen konnèt on ti boutik ki ka vann bèbèl kréyòl.
  Mwen
  1sg
  konnèt
  know
  on
  indf
  ti
  little
  boutik
  shop
  ki
  rel
  ka
  prog
  vann
  sell
  bèbèl
  fancy.jewels
  kréyòl.
  creole
  I know a little shop which sells creole fancy jewels.

  See Bernabé 2003: 193