Value Body-part is subject

Language:
Haitian Creole
Parameter:
Experiencer constructions with ‘headache’
References
Fattier 1998: vol. 1, p. 150

Examples

 1. Tèt mwen ap fè m mal.
  Tèt
  head
  mwen
  3sg.poss
  ap
  inacc
  make
  m
  3sg
  mal.
  bad
  I have a headache.
  French: J'ai mal à la tête.

  See Fattier 1998: 150

 2. Tèt ou fè w mal, se Saridon pou bwè!
  Tèt
  head
  ou
  2sg
  make
  w
  2sg
  mal,
  bad
  se
  SE
  Saridon
  Saridon
  pou
  for
  bwè!
  drink
  You have a headache; it's Saridon that you should take!
  French: Tu as mal à la tête, c'est du Saridon que tu dois prendre!

  See Fattier 1998: 150