Value Variable copula

Language:
Principense
Parameter:
Predicative noun phrases
References
Günther 1973: 85

Examples

 1. Ê ladran mutu.
  Ê
  3sg
  ladran
  thief
  mutu.
  very
  He is a big thief.

  See Maurer 2009: 96

 2. M mêsê pa txi sa dôtô.
  M
  1sg
  mêsê
  want
  pa
  comp
  txi
  2sg
  sa
  cop
  dôtô.
  doctor
  I want you to be a doctor.

  See Maurer 2009: 98

 3. Omi xila, ki sa dôtô, ê vika fa.
  Omi
  man
  xila,
  dem
  ki
  rel
  sa
  cop
  dôtô,
  doctor
  ê
  3sg
  vika
  come
  fa.
  neg
  That man, who is a doctor, didn't come.

  See Maurer 2009: 98