Value Reflexive pronoun with ‘body’ or body-part

Language:
Angolar
Parameter:
Reflexive constructions
References
Maurer 1995: 143ff.

Examples

 1. Ê mata ôngê rê.
  Ê
  he
  mata
  kill
  ôngê
  body
  rê.
  his
  He committed suicide.
  French: Il s'est suicidé.

  See Maurer 1995: 145

 2. Ê kôntê ôngê rê me.
  Ê
  3sg
  kôntê
  hate
  ôngê
  body
  his
  me.
  self
  He hates himself.
 3. Ê kôntê n’tê rê me.
  Ê
  3sg
  kôntê
  hate
  n’tê
  head
  his
  me.
  self
  He hates himself.
 4. Ê pya ôngê rê me pê thupê.
  Ê
  3sg
  pya
  look
  ôngê
  body
  his
  me
  self
  put
  thupê.
  mirror
  He looked at himself in the mirror.