Value A savvy word exists

Language:
Santome
Parameter:
Savvy

Examples

 1. Bô sêbê punda kamanda ô?
  2sg
  sêbê
  know
  punda
  why
  kamanda
  why
  ô?
  pcl
  Do you know why?
 2. Sêbê sê sotxi, ê na ka valê fa.
  Sêbê
  knowledge
  without
  sotxi,
  luck
  ê
  3sg
  na
  neg
  ka
  ipfv
  valê
  be.worth
  fa.
  neg
  Knowledge without luck isn’t useful.