Value Experiencer is subject, 'fear' is non-verbal

Language:
Afrikaans
Parameter:
Experiencer constructions with ‘fear’

Examples

 1. Ek is bang.
  Ek
  1sg.nom
  is
  be
  bang.
  afraid
  I am afraid.
 2. Ek beskyt my (van vrees).
  Ek
  1sg.nom
  be-skyt
  be-shit
  my
  1sg.obl
  (van
  (of
  vrees).
  fear)
  I shit myself (with fear).
 3. Hulle raak hoendervleis.
  Hulle
  3pl.nom
  raak
  touch
  hoender-vleis.
  chicken-meat
  They get goosebumps.

  See Ponelis 1993: 485

 4. Ek kry hartseer.
  Ek
  1sg.nom
  kry
  get
  hart-seer.
  heart-sore
  I am sad.
 5. Hy het vreeslik spyt daaroor.
  Hy
  3sg.m.nom
  het
  have
  vreeslik
  terribly
  spyt
  regret
  daar-oor.
  there-over
  He is terribly sorry about it/that.
 6. Ek het groot geskrik.
  Ek
  1sg.nom
  het
  pst
  groot
  big
  geskrik.
  ptcp.frightened
  I had a big fright.