Value Subject – recipient – theme – verb

Language:
Afrikaans
Parameter:
Order of recipient and theme in ditransitive constructions

Examples

 1. omdat ek (vir) die man 'n roos gegee het
  omdat
  because
  ek
  1sg.nom
  (vir)
  (for)
  die
  def.art
  man
  man
  'n
  indf.art
  roos
  rose
  ge-gee
  ptcp-given
  het
  pst
  because I gave the man a rose