Value Same TAM marking in negated clauses

Language:
Afrikaans
Parameter:
Negation and tense, aspect, and mood marking

Examples

 1. Hy kon nie aan die werk gewees het nie.
  Hy
  3sg.m.nom
  kon
  could
  nie
  neg
  aan
  on
  die
  the
  werk
  work
  ge-wees
  ptcp-be
  het
  pst
  nie.
  neg
  He couldn't have been working.
 2. Hy kon aan die werk gewees het.
  Hy
  3sg.m.nom
  kon
  could
  aan
  on
  die
  def.art
  werk
  work
  ge-wees
  ptcp-be
  het.
  have
  He could have been working.