Value Distributivity marked by reduplication

Language:
Bislama
Parameter:
Adnominal distributive numerals

Examples

 1. Mifala i putum long lanwis blong Mota be wan wan aelan blong Bankis hemi gat difren nem blong ol samting ia long lanwis blong olgeta.
  Mifala
  1pl.excl
  i
  agr
  putum
  put
  long
  loc
  lanwis
  language
  blong
  poss
  Mota
  Mota
  be
  but
  wan
  one
  wan
  one
  aelan
  island
  blong
  poss
  Bankis
  Banks
  hemi
  3sg.agr
  gat
  have
  difren
  different
  nem
  name
  blong
  poss
  ol
  pl
  samting
  something
  ia
  def
  long
  loc
  lanwis
  language
  blong
  poss
  olgeta.
  3pl
  We have given (the names) in Mota but every island in the Banks has different names for these things in their own language.

  See Meyerhoff 1998