Value Compound reflexive pronoun with emphasizer

Language:
Pichi
Parameter:
Reflexive constructions

Examples

 1. Dɛ̀n dè taya dɛ̀n sɛf fɔ̀ rɔn.
  Dɛ̀n
  3pl
  ipfv
  taya
  tire.out
  dɛ̀n
  3pl
  sɛf
  self
  fɔ̀
  assoc
  rɔn.
  run
  They're tiring themselves out by running.