Value Instrument of the second verb, no resumptive pronoun

Language:
Pichi
Parameter:
‘Take’ serial verb constructions
References
Yakpo 2009

Examples

 1. Dɛ̀n tek wan blak làpá dɛ̀n kɔba yu.
  Dɛ̀n
  3pl
  tek
  take
  wan
  one
  blak
  black
  làpá
  cloth
  dɛ̀n
  3pl
  kɔba
  cover
  yu.
  2sg.emph
  They took a black cloth [and] they covered you. OR: They covered you with a black cloth.

  See Yakpo 2009: 631