Value Theme of the second verb, literal interpretation possible

Language:
Pichi
Parameter:
‘Take’ serial verb constructions
References
Yakpo 2009

Examples

 1. À tekàn putàn pàntáp mì bɛ̀lɛ́.
  À
  1sg.sbj
  tek=àn
  take=3sg.obj
  put=àn
  put=3sg.obj
  pàntáp
  on
  1sg.poss
  bɛ̀lɛ́.
  belly
  I (took him and) put him onto my stomach.

  See Yakpo 2009: 520