Example 72-105

Dat karungku i bin jayijayi im dat kengkaru gat spiya.
Dat
the
karu-ngku
child-erg
i
3sg.sbj
bin
pst
jayijayi
chase
im
3sg.obj
dat
the
kengkaru
kangaroo
gat
with
spiya.
spear
The kid chased the kangaroo with a spear.
Comment:
The preposition gat has an instrumental function here.
Type:
peer elicitation
Source:
Meakins 2003-2006